Komunikazioan aditua // Experto/a en Comunicación

Referencia:
 3320
Área geográfica:
 Bilbao
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 07-02-2021
Empresa:
 Bilbon egoitza duen sozietate publikoa // Sociedad pública con sede en Bilbao 
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

Komunikazio Arloaren mende, zeharkako laguntza emango du barne komunikazioaren arloan batez ere, estrategia definitzen denetik ezartzen den arte, eta, horretarako, eskura dauden euskarri teknologikoak kudeatuko ditu. Komunikazio komertzialaren arloan ere lagunduko du, komunikazio tresnak eta  estrategiak definitzeko ikuspegitik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En dependencia del Área de Comunicación, prestará apoyo transversal en materia de comunicación interna principalmente, desde la definición de la estrategia hasta su implantación, gestionando para ello los soportes tecnológicos disponibles. También prestará apoyo en materia de comunicación comercial desde la perspectiva de definición de herramientas y estrategias de comunicación.

 

Requisitos:

  • Gizarte zientzien, giza zientzien eta komunikazio zientzien alorreko unibertsitate prestakuntza edo antzekoa eskatzen da
  • Komunikazio digitalean ezagutza handia eta esperientzia egiaztatua behar dira, bai eta diseinu grafikoan, webean eta aplikazioen erabilgarritasunean ere
  • Euskara eta ingelesa jakin behar dira
  • Pertsona proaktiboa, balioa emateko gaitasuna duena, barne bezeroari zuzendua eta harremanetarako trebetasun handiak dituena,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Formación universitaria en el ámbito de las ciencias sociales, humanísticas, de la comunicación o similar
  • Se precisa elevado conocimiento y experiencia contrastada en comunicación digital, así como diseño gráfico, web y usabilidad de aplicaciones
  • Conocimiento de euskera e inglés
  • Persona proactiva, con capacidad para aportar valor, orientada al cliente interno y con elevadas habilidades relacionales.
 

La empresa ofrece:

Proiektu sendoan lanean hastea eskaintzen da, kontratu mugagabearekin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se ofrece incorporación a sólido proyecto con contrato indefinido.

 

 

Observaciones:

Eskaerak aurkezteko epea 2021eko otsailaren 22a arte.

Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke edo bestela OTEIC taldeari bidali (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1. solairua - 20018 Donostia), 3320 erreferentzia adierazita, edo dagokion eskaintzan izena emanda www.oteic.com web orriaren bidez (lan- eskaintzak atalean).

Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 22 de febrero de 2021.

Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián), indicando la referencia 3320, o inscribiéndose en la oferta correspondiente en www.oteic.com (apartado ofertas de empleo).

Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.