Pertsonaleko Administrazio arduraduna // Responsable de Administración de Personal

Referencia:
 3380
Área geográfica:
 Bizkaia
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 09-01-2022
Empresa:
 Egoitza Bilbon duen sozietate publikoa // Sociedad pública con sede en Bilbao  
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

Giza Baliabideen Zuzendaritzaren mende, nominak egiteko eta ordaintzeko prozesua gainbegiratzeaz arduratuko da, eta nominak behar bezala prestatzen direla eta dauden arauetara egokitzen direla ziurtatuko du. Horrez gain, honako hauek zuzendu eta gainbegiratuko ditu: alten, bajen eta ezintasunen kudeaketa, atxikipen judizialen kudeaketa, zehapenak, lanera itzultzea eta antolakuntza aldaketak, langileen uniformetasuna, langileen mozkinak eta ordutegi kontrola.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En dependencia de la Dirección de  Recursos Humanos se responsabilizará de la supervisión del proceso de elaboración y pago de nóminas asegurando su correcta preparación y su adecuación a la distinta normativa existente, así como de la dirección y supervisión de la gestión de altas, bajas e incapacidades, gestión de retenciones judiciales, sanciones, reincorporaciones y cambios organizativos, uniformidad del personal, beneficios de empleados y control horario.

 

Requisitos:

Profilean honako hauek eskatzen dira:

 • Unibertsitate prestakuntza eskatzen da lan harremanen arloan edo baliokidean
 • 10 urteko esperientzia izatea Langileen Administrazioan
 • Geografia sakabanatze handiko eta langile kopuru handiko enpresetan esperientzia izatea baloratuko da
 • Euskaraz jakitea baloratuko da
 • Pertsona proaktiboa, zorrotza, etengabeko hobekuntzara bideratua eta harremanetarako trebetasun handiak dituena

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El perfil contempla:

 • Formación universitaria en el ámbito de relaciones laborales o equivalente
 • Experiencia de 10 años en Administración de Personal
 • Se valorará la experiencia en empresas con alta dispersión geográfica y gran número de empleados
 • Se valorará el conocimiento de euskera
 • Persona proactiva, rigurosa, orientada a la mejora continua y con elevadas habilidades relacionales
 
   

  La empresa ofrece:

  Proiektu sendoan lanean hastea eskaintzen da, kontratu mugagabearekin.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Se ofrece incorporación a sólido proyecto con contrato indefinido.

   

  Observaciones:

  Eskaerak aurkezteko epea 2022ko urtarrilaren 24a arte.

  Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke edo bestela OTEIC taldeari bidali (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1. solairua - 20018 Donostia), 3380 erreferentzia adierazita, edo dagokion eskaintzan izena emanda www.oteic.com web orriaren bidez (lan- eskaintzak atalean).

  Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Plazo de presentación de solicitudes hasta el 24 de enero de 2022.

  Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián), indicando la referencia 3380, o inscribiéndose en la oferta correspondiente en www.oteic.com (apartado ofertas de empleo).

  Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.