Atezaina // Conserje

Referencia:
 3411
Área geográfica:
 DONOSTIA
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 14-10-2022
Empresa:
 EUSKADIKO ORKESTRA 
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

Batez ere, zentroaren kontrol eta mantentze orokorraz arduratuko da, bertan egiten diren beste zeregin batzuk lagunduz.

------------------

Se responsabilizará principalmente, del control y mantenimiento general del centro, apoyando otras tareas que se realizan en el mismo.

 

Requisitos:

Lanpostu hau beteko duen profesionalak honako hauek behar ditu:

 • FP II (ahal dela hotz/bero, elektrizitate, mekanika… arloetan) edo antzeko eginbeharretan edota eraikuntzen mantenu/zaharberritzeetan urte bateko esperientzia minimoa.
 • Euskara ahozkoa eta idatzia.
 • Oinarrizko ingelesa
 • B gida baimena, edo gehiagokoa.
 • Antolakuntza gaitasuna, ekimena, jakintza alor anitzeko gaitasuna eta zorroztasun profesionala behar ditu. Harremanetarako trebetasuna eta taldean lan egiteko gaitasuna.

Baita ere baloratuko da:

 • Informazio sistema eta ofimatika paketeekin gaitasuna.

---------------------------------------

El puesto requiere el/la siguiente profesional:

 • FP II (preferentemente en frío/calor, electricidad, mecánica…) o experiencia mínima de 1 año en funciones similares y/o restauración/mantenimiento de edificios
 • Euskera hablado y escrito.
 • Inglés nivel básico.
 • Carnet de conducir B o superior.
 • Capacidad organizativa, iniciativa, capacidad multidisciplinar y rigor profesional. Habilidad relacional y de trabajo en equipo.

Además se valorará:

 • Habilidad en el uso de sistemas de información y paquetes ofimáticos.
 

La empresa ofrece:

2023 urtarriletik hasita kontrato finkoa eskaintzen da.

-------------------

Se ofrece contrato fijo desde enero 2023

 

Observaciones:

Interesatuak seleccion@oteic.com helbidera edo Oteic Taldera (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina- 1. Solairua, 20.018 Donostia) bidali beharko dute eskaria, curriculum osoa erantsita eta goian azaltzen den erreferentzia adierazita, 2022/10/24 arte. Aurrez aukeratutako hautagaiei bakarrik erantzungo zaie.

------------------------

Los interesados deberán escribir a seleccion@oteic.com o a Grupo Oteic (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 San Sebastián) adjuntando curriculum completo e indicando la referencia arriba señalada, hasta el día 24/10/2022. Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.