Director/a de Obra Civil (junior y senior) // Obra Zibileko zuzendaria (juniorra eta seniorra)

Referencia:
 3412
Área geográfica:
 Bizkaia-CAPV // Bizkaia-EAE
Vacantes:
 2
Fecha de inicio:
 13-11-2022
Empresa:
 Empresa pública dedicada al desarrollo y gestión de infraestructuras ferroviarias // Tren azpiegiturak garatu eta kudeatzen dituen enpresa publikoa 
Sector de actividad de la empresa:
 Transporte / Logística 

Funciones a desempeñar:

En dependencia de la Dirección de Construcción, se encargará de dirigir el desarrollo de las obras que le sean asignadas, así como de trabajar en equipo con otros/as integrantes del Área de Construcción o a las órdenes de otros/as Directores/as de Obra, en función del perfil.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eraikuntza Zuzendaritzaren mende, esleitzen zaizkion obren garapena zuzentzeaz arduratuko da, bai eta Eraikuntza Arloko beste kide batzuekin taldean edo beste obra zuzendari batzuen aginduetara lan egiteaz ere, profilaren arabera.

 

Requisitos:

El puesto contempla el siguiente perfil:

 • Titulación en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Civil
 • 3 años (junior) y 20 años (senior) de experiencia desempeñando funciones y responsabilidades a nivel de ejecución y control de obra civil, edificación singular y/o infraestructura ferroviaria.
 • Se valorarán conocimientos de herramientas informáticas de control económico, geométrico y planificación de obras.
 • Conocimiento de las dos lenguas oficiales de la CAPV.
 • Persona proactiva, con capacidad de aportar valor y soluciones así como habilidades relacionales desarrolladas.
 • Necesario carnet de conducir y disponibilidad para desplazamientos en territorio de la CAPV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lanpostuak honako profila eskatzen du:
  • Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaritzako edo Ingeniaritza Zibileko titulua eskatzen da,
  • 3 urteko (juniorra) edo 20 urteko (seniorra) esperientzia obra zibila, eraikuntza berezia eta/edo trenbide azpiegitura egikaritu eta kontrolatzeko funtzioak eta erantzukizunak betetzen.
  • Kontrol ekonomikoko, geometrikoko eta obren plangintzako tresna informatikoak ezagutzea baloratuko da.
  • EAEko bi hizkuntza ofizialak jakin behar ditu.
  • Pertsona proaktiboa, balioa eta irtenbideak emateko gaitasuna duena, eta harremanetarako trebetasun garatuak dituena.
  • Beharrezkoa da gidabaimena izatea eta EAEn barrena mugitzeko prest egotea.
   

  La empresa ofrece:

  Se ofrece incorporación a sólido proyecto con contrato indefinido.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Proiektu sendoan lanean hastea eskaintzen da, kontratu mugagabearekin.

   

  Observaciones:

  Plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de noviembre de 2022.

  Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com indicando la referencia 3412, o inscribiéndose en la oferta correspondiente en  www.oteic.com (apartado ofertas de empleo).

  Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Eskaerak aurkezteko epea 2022ko azaroaren 28 arte.

  Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke 3412 erreferentzia adierazita, edo dagokion eskaintzan izena emanda www.oteic.com web orriaren bidez (lan- eskaintzak atalean).

  Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.