Lurzoruaren kudeaketako teknikaria // Técnico/a en Gestión de Suelo

Referencia:
 3532
Área geográfica:
 Bilbao
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 07-07-2024
Empresa:
 Empresa pública dedicada al desarrollo y gestión de infraestructuras ferroviarias // Tren azpiegiturak garatu eta kudeatzen dituen enpresa publikoa 
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

Zuzendaritza Korporatiboaren menpe, lurrak desjabetzeko, mugatzeko eta mugarritzeko prozesuen fase guztiak kudeatuko ditu, Ente Publikoak garatutako obra zibileko proiektuetan eskatzen direnak. GIS sistema korporatiboa garatzeaz eta mantentzeaz ere arduratuko da, eta arlo horretan beste administrazio batzuekiko elkarrizketa bere gain hartuko du.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En dependencia de la Dirección Corporativa gestionará todas las fases de los procesos de expropiación, deslinde y amojonamiento de terrenos, requeridos en los proyectos de obra civil desarrollados por el Ente Público. También se responsabilizará del desarrollo y mantenimiento del sistema GIS corporativo asumiendo la interlocución en ese ámbito con otras administraciones

 

Requisitos:

Lanpostuak honako profila eskatzen du:.

  • Prestakuntza teknikoa  (agronomoa, topografikoa, herri-lanak...).
  • Ahal dela  deskribatutako antzeko zereginetan  esperientzia.
  • AutoCAD eta QGIS aplikazioen ezagutza eta erabilera-maila baloratuko da.
  • Euskararen ezagutza baloratuko da.
  • Negoziatzeko gaitasuna baloratuko da.
  • Pertsona proaktiboa, balioa eta konponbideak emateko gaitasuna duena eta taldean lan egiteko gaitasuna ere.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  El puesto contempla el siguiente perfil:

  • Formación técnica (agrónoma, topográfica, obras públicas, …).
  • Preferentemente con experiencia en tareas similares a las descritas.
  • Se valorará el conocimiento y manejo de las aplicaciones AutoCAD y QGIS.
  • Se valorará el conocimiento de Euskera.
  • Se valorará la capacidad de negociación.
  • Persona proactiva, con capacidad de aportar valor y soluciones, así como capacidad de trabajo en equipo.
  • Persona proactiva, con capacidad de aportar valor y soluciones así como capacidad de trabajo en equipo
   

  La empresa ofrece:

  Se ofrece incorporación a sólido proyecto con contrato indefinido.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Proiektu sendoan lanean hastea eskaintzen da, kontratu mugagabearekin.

   

  Observaciones:

  Eskaerak aurkezteko epea 2024ko uztailaren 31ra arte.

  Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke 3532 erreferentzia adierazita, edo dagokion eskaintzan izena emanda www.oteic.com web orriaren bidez (lan- eskaintzak atalean).

  Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de julio de 2024.

  Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com indicando la referencia 3532, o inscribiéndose en la oferta correspondiente en  www.oteic.com (apartado ofertas de empleo).

  Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.